تصویر ثابت

محاسبه گر هوشمند | طراحی شده توسط فونیکس

محاسبه گر هوشمند | ورژن 2 محاسبه هزینه و مدت ساخت سرباز ها و طلسم ها

این صفحه به شما کمک می کند که برای ساخت ارتش خود برنامه ریزی کنید و ارتش خود را در کمترین زمان آماده کنید.شما نیز می توانید ترکیب خود را برای حمله ذخیره کنید . شما نیز می توانید ترکیب خود را به اشتراک بگذارید.

سطح ساختمان اصلی، پادگان ها، ظرفیت اردوگاه ها و کارگاه طلسم را وارد کنید.
12345678910

سطح پادگان ها
سطح پادگاه های مخوف
سطح کارگاه طلسم
ظرفیت اردوگاه ارتش

پادگان ها
ظرفیتتفریقتوضیحات

سرباز ها سطح 220 ظرفیت در دسترس در اردوگاه تعداد
ازنو
کل هزینه تفریق برای مثال شما می خواهید 100 باربارین و 100 کماندار داشته باشید
شما 20 باربارین در اردوگاه دارید
عدد 20 را وارد کنید . سیستم مقدار 80 باربارین را برای شما محاسبه خواهد کرد

ازنو
10 سطح
boost
5 / 75 ظرفیت آموزش در پادگان
10 سطح
boost
5 / 75
10 سطح

5 / 75
10 سطح
boost
5 / 75
+ 1,500 + ×1 ×1 ×3 ×5
+ 3,000 + ×4 ×4 ×2
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
20 / 240 ظرفیت اردوگاه ارتش 4,500 2m 0s 2m 0s 1m 50s 1m 40s

پادگان مخوف
ظرفیتتفریقتوضیحات

سرباز سطح 220 ظرفیت در دسترس در اردگاه تعداد
ازنو
کل هزینه تفریق برای مثال شما 50 مینیون و 10 گراز سوار می خواهید
شما 20 مینیون در اردوگاه دارید
عدد 20 را در این ردیف وارد کنید. سپس سیستم تعداد 30 مینیون را برای شما محاسبه خواهد کرد

ازنو
5 سطح
تسریع
0 / 80 ظرفیت آموزش در پادگان مخوف
5 سطح
تسریع
0 / 80
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
20 / 240 ظرفیت اردوگاه ارتش 0

کارگاه طلسم تسریع

طلسم سطح 5 ظرفیت در دسترس در کارگاه طلسم تعداد
ازنو
کل هزینه
رعد و برق (Lightning) +
شفادهنده (Healing) +
خشم (Rage) +
پرش (Jump) +
انجماد (Freeze) +
0 / 5 ظرفیت کارگاه 0
مدت زمان :
هزینه کل همراه با پادگان ها : 4,500

اشتراک گذاری ترکیب حمله

ذخیره سازی حمله     با استفاده از این گزینه شما می توانید ترکیب خود را ذخیره کنیدو از آن در آینده استفاده کنید. ذخیره سازی

فراخوانیپاک کردن

این اسکریپ توسط فونیکس طراحی و اجرا شده است و هر گونه کپی برداری از آن شرعا و قانون حرام و مورد رضایت ما نیست
|www.Clash-Map.rozblog.com|با تشکر از کلن لشگر رستم زال|
در صورتی که تمایل به همکاری با سایت را دارید می توانید از فرم تماس با ما در خواست خودرا بیان کنید